Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 23/9, ta jay Quốc hội, Mpôl groi nđôi “Nău t^ng [ư tâm ton dah ro\ng tăch rgâl (FTA) ma Việt Nam lah dak lăp kan nsum” pah kan đah Chính phủ, ăp n’gâng kan. T^ng uănh năl bah mpôl groi nđôi, nău râng tâm ton dah ro\ng tăch rgâl ( FTA) ho\ geh ring tam ăp ntil tât jâng wa\ng sa dak he. Ns^t geh tăch n’gluh năm 2019 hao 5 tơ\ rđ^l đah năm 2007, ntu\k geh tăch rgâl hao 23 gưl, dâk tâl 5 tâm ASEAN.

N’glôch jêh rơh pah kan, Groi kruanh rnâng kan Quốc hội Tòng Thị Phóng lah rjăp, nău râng ăp FTA ho\ ring tam tât chính trị, wa\ng sa, rnă njrăng, njrăng n’gang neh dak n’hanh năl di ntu\k gu\ kan prêh bah Việt Nam kalơ ntu\k tăch rgâl lam ntu\r neh. Dăn đă Ủy ban thường vụ Quốc hội uănh khlay rđău đă tay nu^h mât bôk kan, [^t juet geh nău tam, tâm pă kloh nău dơn kan; Chính phủ n’hanh ăp n’gâng kan, ăp n’gor n’hao dăng nkoch trêng mpeh FTA tât doanh nghiệp n’hanh nu^h [on lan. Ntrôl ngăch tăch n’gluh ndăn trong dơh soih bah ăp FTA Việt Nam râng./.  

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương