Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

VOV4.M’nông: Ti\ng bôk nau kan bah rơh r[u\n, kêng măng 15/11, Quốc hội tâm nchră ta rmôt mpeh nau nchrăp luật ntop tay du đê| điều bah Luật ntru\nh nau nchrăp kan pháp luật mpeh nau nchrăp Luật druh ndăm (rgâl nkra). Bah năp nê, ôi naơ, tâm nchră mpeh nau nchrăp luật [ư nau kan tăch rgâl rgâl nkra, âk ntoh măt Quốc hội kơl an nau kan rơh bôk năp leo rnăk [ư nau kan tăch rgâl tâm nau nchrăp luật aơ.

Êp ăp nau rgop tâm di ngăn geh nau ntop tay du chương mhe ntru\nh tât rnăk [ư nau kan tăch rgâl tâm nau nchrăp luật, ri ko\ geh ntoh măt ân lah nau aơ mô tâm di đah nau ndâk, [ư nau mêt, ndâk tay, mô hôm ân pah kan ndrel nau kan bah ntu\k kan tăch rgâl./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng