Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2019

VOV4.Mnông: Ủy ban Nhân dân n’gor Gialai mhe geh công văn nt^m đă dơn ngoăy nar [ư vơt [on lan ăp khay bâh tât xã geh [ư ta nar 15 ăp khay. T^ng ne\, n’gor Gialai mbra [ư vơt [on lan ăp khay bâh n’gor tât xã ta nar 15 ăp khay. UBND n’gor đă kruanh UBND ăp nkuăl, nkuăl têh, nkuăl [on têh tât râng vơt [on lan ta nar 15 ăp khay. Nkre lah, rgâl mhe n’hanh rdâk njêng nău kan  vơt ngơi đah [on lan ăp khay bâh gâl nkuăl, gâl xã ta nar 15 ap khay ta lam n’gor tâm di đah nar vơt [on lan ăp khay bah rnâng kan HĐND ăp nkuăl n’hanh đại biểu HĐND ăp nkuăl. Lah di ta nar rlu lễ, nar prao n’hanh nar pơh r^ pă dăp tay ta nar lôch ne\.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng