Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2019

VOV4.M’nông –  Kruanh Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Dak Lak an g^t, ta n’gor mhe djôt dơn tay du hê kh^t yor kop duh luh mham rih. Nu^h kh^t lah mon Đỗ Minh Thư deh năm 2012, gu\ ta thôn 4, xă Ea Lê, nkuăl Ea Súp. T^ng sam [u\t rhăch nău ji, nar 10/10/2019, mon geh saơ duh hô na nao. Jêh 2 nar săm ta wâl mô bah, nar 12/10, mon dơi mê| bơ\ ndơ\ hăn săm ta ngih dak si nkuăl Ea Súp yơn ji mô saơ hu\ch. Nar 16/10, mon lăp săm ta khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi-Sơ sinh, ngih dak si đa khoa nkual Tây Nguyên tâm nu nău djuôr hoơi, trong mham hăn joi mô saơ, jâng ty nđik, huyết áp mô dơi but uănh. Ta aơ, ăp nai dak si nchroh mon hao duh ndal mham rih Dengue mbăn nar tal 6. Tât 6 mông ndrel nar, rnăk wâl dăn an mon s^t jay, jêh ne\ mon le\ kh^t ta trong s^t.

Tât a[aơ, n’gor Dak Lak le\ djôt dơn rlău 20.740 nu\ih kop duh luh mham rih n’hanh le\ geh 4 nu^h kh^t yor ji luh mham rih.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng