Pơk uănh mông nar djăt: 10/10/2019

VOV4.M’nông: Ta n’gor Kon Tum, srê ji rtoh trong rse mham hôm geh ntoh tay âk. Ti\ng nau mbơh tă bah Ntu\k kan nkân njrăng nau ji tâm n’gor Kon Tum, kơp tât lôch lơ 7/10, lam n’gor geh rlau 440 ntu\k geh srê rtoh trong rse mham. Srê ho\ ntoh tâm 10 nkuăl, nkuăl têh tâm lam n’gor đah rnoh nu\ih geh nau ji rlau 1.200 nu\ih.

Bah năp nau kan srê ntoh âk, n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum tâm rgop nsum đah N’gâng kan tâm ăp nkuăl [ư geh rlau 6.200 tơ\ rep kloh ntu\k ntu, nkhi\t bu bi tăp măch, [ư âk ntil nau kan nkoch mbơh tât ăp rnăk wâl. Yơn lah, nau kan njrăng rdâng nau ji kop sâr bah Kon Tum hôm mâp âk nau jêr jo\t: Du đê| ntu\k ê geh nau nsôih ơm tâm nau kan ntru\nh [ư nau njrăng rdâng ji kop sâr, Nu\ih [on lan ê geh nau u\ch nsôih êng tâm nau kan njrăng rdâng ji kop sâr./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng