Ngê (Nhớ nhau)

Dân ca: Jêh Triêng

Biểu diễn: Y Loan – A Muôn

Xã Đak Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng