Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2019

VOV4.Mnông: T^ng nău mbơh bâh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Lâm Đồng, tâm 10 năm ba năp, lam n’gor Lâm Đồng le\ nt^m nti nău kan tuch tăm an rlău 28.200 nu^h pah kan ta nkual [on lan. Lâm Đồng le\ rdâk njêng 122 nău kan ntoh lư nt^m nti t^ng ăp rmôt pah kan tuch tăm ta ntu\k. na nê|, kơt nt^m nti kõ thuật mât rong ndrôk so\k dak toh an nu^h kan ta HTX tuch tăm mât rong ndrôk so\k dak roh Cầu Sắt, tăm n’hanh mât chăm biăp t^ng trong VietGap ta nkuăl Đơn Dương, tăm n’hanh mat chăm cà phê ta HTX Lâm Viên, tăm tơm rong nsrung, mât tăm sầu riêng an nu^h pah kan ta HTX ăp nkuăl Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên…

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng