Sáng tác: Anh Quân – Huy Tuấn

 Biểu diễn: Mỹ Linh, Tốp Ca Young Hit Young Beat

 Khai thác Internet:

https://coccoc.com/search?query=ph%C3%BAt+giao+th%E1%BB%ABa+m%E1%BB%B9+linh+h%C3%A1t&tbm=vid

Nguồn: VTV3

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng