U|nh hnam ph^ tơno\ (Hát đối đáp: Gia đình hạnh phúc)

Nău mprơ: Bahnar

Nu^h mprơ: Amle\m – {yư\n

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng