Ba ngọn nến lung linh

                                    Sáng tác: Ngọc Lễ

                                    Biểu diễn: Ngọc Lễ - Phương Thảo

                                    Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=hKvKX67ms-Q
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng