Koan hai ge# ta chiâng yo\ vi (Vận động không tảo hôn)

Nău mprơ: Sêdang

Nu\ih mprơ: Y Âi

{on Kon B^, xă Đak Tờ Lùng, nkuăl Kon Rẫy, n’gor Kon Tum

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng