M’ak bi tuôm (Mừng gặp mặt)

                                                Dân ca: Êđê

                                                Thể hiện: Aduôn Thư - Aduôn H’Ngông

                                                Xã Drai Bha\ng, huyện C|ư\ Kui`, tỉnh Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng