Tơgu\m [o# đo#i tơblăh ayăt (Động viên bộ đội đánh giặc)

Dân ca: Bahnar

Thể hiện: Tây Thị Thu Hà

Plei Nge Te\ng, thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương