Vi yông ‘nhă kơ ba (Họ mời mình đến)

Nău mprơ: Sêdang

Nu\ih mprơ: A Ruôn – Y Brô

Thôn Kon Chênh, xă Măng Cành, nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng