Cập nhật ngày: 11:43 25/5/2017 Lượt nghe: 2095

 

Mời rượu (Hô pan) là bài dân ca Cờ Lao lời cổ, được Đài TNVN thu tại Hà Giang. Dân ca Cờ Lao thường hát không có nhạc đệm, hoặc được đệm đơn giản bằng sáo.

 

Thể hiện: Vương Thị Thảo (xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang)

Mã Nhúng:

HỆ PHÁT THANH DÂN TỘC VOV4
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Đặng Thị Huệ