VOV4.VN - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) - địa phương có trên 90% dân số là người Mông đã đặc biệt quan tâm tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh tại các thôn, bản, tổ dân phố, đến từng hộ dân. (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 10/4)

Y tế cơ sở nơi kiểm soát và phòng dịch có hiệu quả.

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung