Cập nhật ngày: 27/12/2018

VOV4.VN - Hơn 400.000ha là quy mô của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng mà tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ đề cử với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp Quốc (UNESCO).

 

Theo hồ sơ đề cử của tỉnh Gia Lai với UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng có tổng diện tích hơn 400.000ha, trong đó vùng lõi gần 58.000ha, vùng đệm 153.000ha và vùng chuyển tiếp hơn  206.000ha.

Vị trí này nằm trong khu vực địa lý sinh vật Ấn Độ- Tây Thái Bình Dương, kiểu rừng mưa nhiệt đới ẩm trên đất thấp, bao gồm 2 khu rừng đặc dụng là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Đây là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, có những đặc thù sinh học độc đáo của vùng cảnh quan Trung Trường Sơn với một số cộng đồng động thực vật nguyên vẹn nhất còn lại ở Việt Nam. Trong đó, đặc biệt quan trọng là gần 2.000ha rừng hỗn giao lá rộng- lá kim, chỉ thấy ở Kon Hà Nừng trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

Khi được công nhận, Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng sẽ thực hiện 3 chức năng: bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái, các loài và nguồn gen- di truyền bằng việc thiết kế 2 vùng lõi của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; góp phần hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế, nguồn nhân lực, ổn định văn hóa xã hội; góp phần đóng góp vào các dự án trong các lĩnh vực môi trường, đào tạo, nghiên cứu./.

 

Công Bắc/VOV Tây Nguyên

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung