Cập nhật ngày: 20/6/2018

VOV4.VN - Đến nay, tỉnh Lai Châu đã có 24 xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chiếm 25% tổng số xã trên địa bàn.

 

 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Lai Châu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó lấy người dân làm nòng cốt trong thực hiện các tiêu chí cần sức dân.

2018 địa phương phấn đấu có thêm 6 xã về đích nông thôn mới, đến năm 2020 đạt chuẩn 38 xã. Riêng Thành phố Lai Châu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu trên, Lai Châu tập trung huy động mọi nguồn vốn trong đó, tập trung tối đa nguồn vốn tăng thu ngân sách của địa phương để đầu tư cho các xã đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới một cách bền vững và có hiệu quả./.
Khắc Kiên/VOV Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung