Cập nhật ngày: 6/11/2017

VOV4.VN - Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

 

Từ năm 2018, Lào Cai sẽ triển khai các phòng khám bác sỹ gia đình tại bệnh viện đa khoa thành phố và phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân theo nhu cầu của xã hội. Năm 2019, sẽ thực hiện mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình ở những xã đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Mục tiêu chung là xây dựng thí điểm và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế tỉnh nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm quá tải bệnh viện.

Thăm khám bệnh cho người dân vùng cao

Mô hình phòng khám bác sĩ gia đình gồm: Mô hình trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình và mô hình Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân và phòng khám bác sĩ gia đình thuộc bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Việc phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình theo lộ trình để bảo đảm đến năm 2020 toàn tỉnh có 100%, trung tâm y tế các huyện triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình đến các trạm y tế; triển khai 115 trạm y tế thực hiện trạm Y tế hoạt động theo mô hình bác sỹ gia đình, trong đó thẩm định công nhận được ít nhất 30 trạm y tế đạt các tiêu chí trạm y tế hoạt động theo nguyên lý bác sỹ gia đình. Có 3 phòng khám bác sĩ gia đình trở lên hoạt động tại thành phố Lào Cai.

 

 

 

 

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung