Cập nhật ngày: 18/1/2018

VOV4.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 27 xã khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng giai đoạn 2018- 2020.

 

Đề án được thực hiện trên địa bàn 27 xã biên giới thuộc 6 huyện là Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Anh Sơn và Thanh Chương.

Mục tiêu chung đề án nhằm xây dựng các xã biên giới có kết cấu hạ tầng hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới; có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; Xã hội nông thôn ổn định, bình yên, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh ổn định và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. 

Bản người Mông ở huyện Tương Dương

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết trong thời gian triển khai đề án, sẽ tăng cường quản lý nguồn vốn vay theo quy định của Luật đầu tư công, đảm bảo nguyên tắc huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Đồng thời huy động đóng góp của nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án cụ thể để tránh nợ đọng như thời gian qua.

Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, cho biết: "Trước đây vay và Chính phủ trả, còn bây giờ Nghệ An muốn vay thì phải cân đối. Cân đối thực lực của mình xem phát huy hiệu quả được nguồn vốn vay hay không và có điều kiện để mà trả nợ không. Tất cả các nguồn vốn vay, dù là vay ODA hay vay lãi suất thấp thì cũng là vay và chúng ta làm hôm nay phải nghĩ đến ngày mai ngày kia để mà trả nợ".

 

 

 

Quốc Khánh/VOV-Trung tâm Tin

 


BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung