Cập nhật ngày: 13/4/2018

VOV4.VN - Tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp số 22. Các chính sách dân tộc về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, điện, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, đa dạng hóa sinh kế, đầu tư hạ tầng, giảm nghèo, định canh định cư, đào tạo cán bộ dân tộc… được tỉnh đẩy mạnh thực hiện.

 

Tỉnh quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, lễ Sene Dolta, Lễ hội Ok Om Bok – Đua ghe Ngo; đã xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận tổ quốc các cấp và cơ quan dân tộc các cấp; chú trọng thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hôm 11/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về chương trình phối hợp số 22 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, giai đoạn 2017 – 2021.

Ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục quan tâm, xây dựng, củng cố đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

 

 

 

 

 

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung