VOV4.VN - Lễ Mường A ma là lễ lớn của thầy cúng người Xinh mun, diễn ra 3 - 5 năm/lần. Mục đích cần an, cầu sức khỏe, nhân khang, vật thịnh. (Chương trình ngày 11/9/2019)


Mâm lễ cúng Mường A ma

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung