VOV4.VN - Việc hình thành các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao khu dân cư... góp phần nâng cao sức khỏe người dân, gìn giữ được các nét văn hóa truyền thống. (Chương trình ngày 12/7/2019)


Việc phát triển các CLB, đội văn nghệ góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Ảnh: baodantoc.com.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung