VOV4.VN - Vừa qua, tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. (Chương trình ngày 22/11/2019)


Lễ cúng thần rừng tại Làng văn hóa trong khuôn khổ tuần đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Làng văn hóa

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao