VOV4.VN - Những việc làm thiết thực của ông Lâm Nho, người thương binh dân tộc Khơme, ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Bình Phước góp phần làm đẹp làm giàu cho biên giới Tổ Quốc, được nhân dân tin yêu và có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. (Chương trình ngày 26/7/2019)


Ông Lâm Nho - Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung