VOV4.VN - Bái Đính tân tự được biết đến với nhiều kỷ lục Châu Á và Việt Nam như: chùa có tượng Phật dát vàng lớn nhất Châu Á, Hành lang La Hán dài nhất Châu Á, Tháp xá lợi cao nhất Châu Á, Tượng phật di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á…(Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 17/2)

 
Tòa bảo tháp 13 tầng cao nhất Châu Á tại Ninh Bình - nơi thờ kim bảo thân của đức phật Thích Ca Mâu Ni

Hải Huyền/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung