VOV4.VN - Trước đây, dệt thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của bà con DTTS. Nhưng hiện nay, dệt thổ cẩm đã thành hàng hóa. (Chương trình Đồng hành nghề ngày 24/6/2020)


Thổ cẩm dân tộc Mông thành hàng hóa. Ảnh: congthuong.vn

Giàng Seo Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao