Cập nhật ngày: 23/3/2018

VOV4.VN - Việc triển khai Đề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé, còn nhiều khó khăn. Tình trạng di cư tự do vẫn diễn ra, làm chậm công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất, bố trí dân cư, bố trí đất ở, đất sản xuất...

 

Từ khi triển khai Đề án đến nay, tỉnh Điện Biên đã bố trí, sắp xếp ổn định đời sống cho 1.000 hộ, phê duyệt 15/31 phương án hỗ trợ sản xuất và đời sống cho nhân dân; đầu tư xây dựng 188 công trình cơ sở hạ tầng tại các điểm bản sắp xếp tại chỗ và các điểm bản mới. Tổng số vốn đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng.

Tính đến tháng 3/2018, tỉnh Điện Biên đã bố trí, sắp xếp ổn định đời sống được 1.000 hộ với tổng số vốn đã bố trí  1.210 tỷ đồng

Ông Lê Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 79, cho biết: việc triển khai Đề án hiện còn nhiều khó khăn. Nhất là tình trạng di cư tự do vẫn diễn ra, làm chậm công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất, bố trí dân cư, bố trí đất ở, đất sản xuất... Kế hoạch vốn bố trí hằng năm cũng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện đề án; số lượng, chất lượng các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng chưa phát huy được hiệu quả cao.

Tiến độ bố trí dân cư còn chậm so với mục tiêu

UBND tỉnh Điện Biên vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé. Đề án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 12/1/2012, thời gian thực hiện trong 3 năm.

Tuy nhiên, do triển khai chậm tiến độ, ngày 7/4/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã có đề án điều chỉnh thời gian triển khai đến hết năm 2020; Mục tiêu bố trí, sắp xếp ổn định đời sống cho trên 12.200 hộ, với hơn 68.000 nhân khẩu, thuộc 171 bản và 14 nhóm dân cư hai huyện Mường Nhé và Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

 

 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao