VOV4.VN - Lễ đám tăng của người Cao Lan mang tính chất gia đình. Tuy nhiên, việc tổ chức thay vì diễn ra tại gia chủ, người Cao Lan sẽ tiến hành tại cánh đồng rộng lớn. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 11/9/2020)


Một điệu múa của người Cao Lan. Ảnh: lehoithanhtuyen.com.vn

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao