VOV4.VN - Miền Đông Nam Bộ là khu vực có nhiều dân tộc cộng cư, với tài sản văn hóa đa dạng. Một trong những tộc người có quá trình sinh sống lâu đời nhất trên vùng đất này là dân tộc S'tiêng. (Chương trình ngày 2/3/2018)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao