VOV4.VN - Trong tang ma của người Mường, luôn có một nghi thức quan trọng: múa quạt ma. Trọng trách này sẽ do các nàng dâu đảm nhiệm. (Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam ngày 14/9/2020)


Người Mường có nhiều lễ nghi nông nghiệp, tiêu biểu lễ mừng cơm mới

Lâm Thanh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao