(VOV4)- Công tác tuyên truyền nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn ở các xã miền núi có đông đồng bào dân tộc đã được đẩy mạnh.Thế nhưng các xã, bản vùng sâu, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn khá phổ biến. Nhiều người vẫn chưa nhận thức được những hậu quả khôn lường của hôn nhân cận huyết.(Chương trình ngày 18/11/2016)

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung