(VOV4)- Toàn quốc có hơn 202.000 người nghiện ma túy trong hồ sơ quản lí. Phần lớn người nghiện trong độ tuổi lao động. Trung bình cứ 1 người nghiện sẽ kéo theo 1 gia đình đói nghèo và một khu dân cư bất ởn về trật tự xã hội.(Chương trình ngày 25/11/2016)

Hoài Thu/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung