(VOV4)- Vấn đề lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của đồng bào ở huyện Văn Yên đang được chính quyền nơi đây đẩy mạnh. Việc hình thành các cụm chợ khu vực đang là giải pháp của địa phương.(Chương trình ngày 28/11/2016)

Hải Phong/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung