VOV4.VN - Sau 20 năm thi hành, Pháp lệnh BĐBP là căn cứ pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, các tỉnh, thành có biên giới và lực lượng BĐBP thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, góp phần đẩy mạnh kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. (Chuyên mục Biên giới xanh ngày 1/4/2020)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các tướng lĩnh Quân đội và Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Hoàng Anh

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao