VOV4.VN - Nhờ chương trình 135 đầu tư cơ sở vật chất, điện, đường, trường, trạm... xã biên giới Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, Bình Phước có nhiều đổi thay. Đời sống bà con Khơ me, S'tiêng nơi đây nâng lên rõ rệt. (Chương trình ngày 1/8/2019)

Đổi thay khu tái định cư ở Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước. Ảnh VP

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung