VOV4.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin về việc cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ ngày 01/4, người dân tại các tỉnh vùng Đông Bắc đều khẳng định, đây là một chủ trương đúng đắn, cần thiết. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 2/4/2020)

Công tác ưu tiến chống dịch phải là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Ảnh KT

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao