VOV4.VN - Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều nữ quần chúng ưu tú người dân tộc thiểu số khi được đứng trong hàng ngũ đã có đóng góp tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương. (Chương trình Dân tộc và phát triển 3/2/2020)

Nữ đảng viên người dân tộc thiểu số là "hạt giống" nơi vùng cao. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung