VOV4.VN - Từ ngày 1-8, khắp nơi trên cả nước đều phát động Tháng cao điểm chống dịch Covid 19. Trên các tuyến biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ chiến sĩ biên phòng duy trì tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc, (Chương trinh Dân tộc và phát triển ngày 3/8/2020)

Bộ đội biên phòng vận động đồng bào chống dịch nơi biên giới. Ảnh KT

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao