VOV4.VN - Để góp phần vào thành công chung của cả nước, các tỉnh miền núi, vùng đồng bào DTTS đã có nhiều giải pháp tích cực để kiểm soát dịch bệnh. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 11/5/2020)


Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin phòng chống dịch Covid-19 đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Baodantoc.vn

VOV4

 

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung