VOV4.VN - Được coi là biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc, tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh có sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, được tạo dựng bởi trí tuệ, sức lực, xương máu bao người, trong đó có đóng góp không nhỏ của đồng bào DTTS. (Chương trình ngày 16/5/2019)


Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung