VOV4.VN - Những ngày này nhiều sự kiện văn hóa đậm đà bản sắc diễn ra tại nhiều nơi trên cả nước, hưởng ứng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11). (Chương trình ngày 18/11/2019)


Chương trình nghệ thuật đêm hội khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam” năm 2019 

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung