VOV4.VN - Không chỉ là đặc sản, giờđây, bưởi đỏ đã trở thành sản phẩm hàng hóa, giúp bà con đồng bào dân tộc ở vùng cao Tân Lạc, Hòa Bình xóa đói giảm nghèo. (Chương trình ngày 19/11/2019)


Bưởi Tân Lạc hút khách. Ảnh: traicaydungmap.blogspot.com

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung