VOV4. VN - Ở tuổi 23, Trần Văn Bình trở thành tấm gương vượt khó trong phát triển kinh tế của lớp thanh niên và người dân ở xã Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Từ hai bàn tay trắng, Bình xây dựng mô hình chăn nuôi kết hợp và có những thành công đầu tiên. (Chương trình Dân tộc phát triển 26/3).

Chăn nuôi vịt đang là hướng phát triển kinh tế của nhiều thanh niên dân tộc. Ảnh VP

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung