VOV4.VN - Mỗi năm, sẽ có khoảng 50 số phận khác nhau được các thính giả, các nhà hảo tâm cứu giúp thông qua chương trình Kết nối 54. (Chương trình Kết nối 54 ngày 28/1/2020)


Cô bé Seo Thị Tình, dân tộc Khơ Mú ở bản Minh Tiến (xã Lương Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) - Một trong những nhân vật được thính giả trợ giúp thông qua chương trình Kết nối 54.

 

VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung