VOV4.VN - Đến nay các cấp hội nông dân đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, điện và các nghề tiểu thủ công nghiệp cho hơn 2,7 triệu lượt hộ hội viên nông dân... (Chương trình ngày 29/7/219)


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội thảo “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi” tại Hòa Bình

Giàng Pùa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung