VOV4.VN - Là một xã thuần nông có đông đồng bào dân tộc Tày – Nùng sinh sống, chính quyền và người dân xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa là yếu tố quyết định để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chanh leo là loại cây trồng khá phù hợp với vùng đất này. ( Chương trình Dân tộc và phát triển 29/8)

Ông Lý Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Động thăm vườn chanh leo. Ảnh HM

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung