VOV4.VN - Trên 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang được thụ hưởng các chương trình tín dụng tại ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay gần 136.000 tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống của đồng bào có những đổi thay rõ nét. (Chương trình ngày 30/9/2019)

Người dân sử dụng vốn vay phát triển cây ăn quả tại huyện Na Rì, Bắc Cạn. Ảnh: nhandan.com.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung