VOV4.VN - Công tác giảm nghèo chính là chìa khóa để nâng cao đời sống kinh tế vùng dân tộc thiểu số, để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2019, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả nhưng cũng gặp không ít khó khăn và những tồn tại. (Chương trình Dân tộc và phát triển ngày 31/12/2019)

Công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững từ những chính sách của Nhà nước. Ảnh VP

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung