(VOV2)- Nhà Rông là chốn linh thiêng trong tâm linh, tín ngưỡng của người Ba na. Là lối kết cấu kiến trúc nhà sàn, nhưng nhà Rông cao thanh thoát. Một nhà rông mới dựng là một sự kiện với cả cộng đồng. (Chương trình ngày 17/9/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung